Nyheter

Intensiva dagar väntar i Göteborg

Internationella konferensens program börjar ta form. Nya ministern inviger, Göteborgs Stad bjuder på mingel - och några av världens främsta experter föreläser.

Anhöriga viktiga vid byte av vårdform

Ny forskning betonar anhörigas roll när unga vuxna går över till vuxenpsykiatrin.

Anhörigas betydelse i fokus

Lyssna på anhöriga - de är en tillgång. Det var budskapet vid en temadag för kuratorer inom vuxenpsykiatrin.

Nka publicerar kunskapsöversikt om anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Kunskapsöversikten presenterar exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer (18 år eller äldre) med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.

Start för ny barn- och ungdomshälsa

En särskild verksamhet för barn och ungdomar med lättare psykiska besvär och deras familjer har startat i Landstinget i Kalmar län.

Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa

Frånvaron på grund av psykiatriska diagnoser utgör nu 40 procent av samtliga sjukskrivningar, enligt en rapport från Forte.

Viktigt träna tre gånger i veckan vid depression

En forskargrupp har kartlagt hur mycket motion som behövs vid behandling av depression.

Terapihundar ska öka förståelsen

Sju terapihundar har tagit examen i Norrbotten. Deras uppdrag är att öka patientens förståelse för sin situation, skriver Norrbottens läns landsting i ett pressmeddelande.

Så blir du en bättre chef och kollega

En handbok med fakta och tips ska underlätta introduktionen av nyanställda med Aspergers syndrom.