Nyheter

Välbesökt inspirationsdag med goda exempel på anhörigstöd

Nka var en av arrangörerna när fyra brukarorganisationer berättade hur man arbetar med stöd till anhöriga.

Här behövs ingen remiss eller diagnos

Ny verksamhet i Örebro kommun erbjuder stöd till ungdomar som har svårt att organisera sin tillvaro och få vardagen att fungera. Även anhöriga är välkomna.

Anhöriga till psykiskt sjuka lider också

Eftersom allt fler mår psykiskt dåligt så blir också gruppen av anhöriga större.

Från vårdnadshavare till anhörig

Projektet ”Delaktighet och stöd” ska hjälpa föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning.

Vi finns!

Filmserie om anhöriga till personer med psykisk sjukdom där anhöriga berättar om sin livssituation. Filmserien är gjord av anhörigstödet på Ekerö.

Inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Se föreläsningarna från inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Patientforum införs i skånsk heldygnsvård

Regelbundna patientforum ska leda till en öppen dialog om vårdklimatet på avdelningen. Det hoppas NSPH Skåne som startat ett samarbete med Psykiatri Skåne.

Dubbel effekt av KBT i grupp

KBT i grupp är effektivt mot både sömnproblem och depression. Det visar en ny studie från Örebro universitet.

Kunskap gör skillnad

Attention arbetar för att sprida kunskap och öka förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Region Skåne bygger ut stödet till barn och föräldrar

Psykiatrin i Skåne satsar 8 miljoner kronor på fler mottagningar för barn med psykisk ohälsa och deras föräldrar.

Föregående1234567...