Nyheter

Testkommuner för bättre psykisk hälsa

Genom en pilotverksamhet i två kommuner vill Norrbottens läns landsting utveckla metoder som förbättrar den psykiska hälsan bland barn och unga.

Ny patientbroschyr om psykiatrisk tvångsvård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en ny broschyr som beskriver lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Webben ett sätt att stödja unga anhöriga

Unga anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig åsidosatta av vården och isolerade i sin situation. Webben kan vara ett sätt att få stöd, visar ny forskning.

Föräldrar saknar stöd efter barnets självmord

Föräldrar som förlorar ett barn genom självmord risker att utveckla långvarig psykisk sjuklighet, visar en ny studie.

Extra nyhetsbrev inom området psykisk ohälsa

Ta del av ny forskning om psykisk ohälsa

Vårdpersonalens föreställningar styr den rättspsykiatriska vården

Sju grundläggande föreställningar präglar vårdpersonalen syn på familjens roll i rättspsykiatrisk verksamhet. Det framgår av ny forskning.

Socialt kapital skyddar arbetslösa mot psykisk ohälsa

Arbetslösa med högt så kallat socialt kapital löper mindre risk att drabbas av ohälsa, visar en stor forskningsstudie i Mellansverige.

Personligt ombud gör livet lättare

Ett personligt ombud förbättrar livssituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning, visar en ny uppföljning.