Nyheter

Forskare vill bota restsymtom via Internet

Örebroforskare vill testa nätterapi för att förhindra återfall i depression.Nu rekryteras patienter över hela landet.

Olika syn på psykisk ohälsa

Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa. Därmed finns en risk att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel för ofta, visar ny forskning.

Allt fler samtal till Bris rör psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är det vanligaste samtalsområdet när barn kontaktar Bris. Det visar nya siffror från organisationen.

Kampanj ska sprida nyanserad bild av psykisk ohälsa

För att sprida en mer nyanserad bild av psykisk ohälsa hos unga startar kampanjen #psynligt. En av initiativtagarna är Fryshusets Nätvandrare.

Ny första linjen-mottagning i Skåne

Barn- och ungdomspsykiatrin inviger idag en första linjen-mottagning i Simrishamn. Tanken är att det ska bli lättare att söka hjälp om man mår dåligt.

Ökad förskrivning av ADHD-läkemedel

Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. Det framgår av en årsrapport från Läkemedelsverket.

Nytt stöd till anhöriga vid självskadebeteende

Ett studiecirkelmaterial och en mobilapp. Det är beståndsdelarna i ett nytt stöd för anhöriga som föreningen Shedo håller på att ta fram.

Teknik hjälper elever med kognitiva svårigheter

Gymnasieelever med kognitiva svårigheter har god nytta av tekniska hjälpmedel. Det framgår av en rapport från Hjälpmedelsinstitutet.

Efterlyser mer korrekt bild av psykiatrisk öppenvård

Även insatser av andra yrkesgrupper än läkare ska rapporteras till patientregistret. Det föreslår Socialstyrelsen i en ny rapport.

Kritik mot kommunikationsmetod vid autism

Socialstyrelsen riktar kritik mot faciliterad kommunikation, FC. En kartläggning har visat att stödpersonen påverkar kommunikationen.