Nyheter

Webbaserat kunskapsstöd ska öka förståelsen för ADHD

Nu lanserar Socialstyrelsen en samlad information på webben för att personer med ADHD ska få rätt stöd.

Aktiva muskler kan skydda hjärnan

Nu har forskare hittat en förklaring till varför motion har en välgörande effekt på hjärnan vid till exempel stress och depression.

Nka medverkar vid psykiatridagar

Årets psykiatridagar i Kalmar län äger rum den 22-23 oktober. Nka medverkar med föreläsningar och filmer.

Ny broschyr om rätten att vara delaktig

I en ny broschyr informerar Socialstyrelsen om patienters och brukares rätt att vara delaktiga i den egna vården och omsorgen.

Anhöriga utsätts för enorma påfrestningar

Nio av tio anhöriga till närstående med schizofreni vill ha mer stöd, visar internationell undersökning.

Oron för dålig sömn kan ge sömnproblem

Tänk mindre på sömnproblemen, så sover du bättre. Det konstaterar forskare vid Örebro universitet.

Efterlyser mer stöd till anhöriga

Stödet till anhöriga som vårdar psykiskt sjuka är bristfälligt. Det hävdar en förälder i ett inslag i Sveriges Radio P4.

Skåneveckan ska ge hopp och kunskap

Just nu pågår Skåneveckan runt om i Skåne. Syftet med arrangemanget är att förändra attityderna till psykisk ohälsa.

Egen terapi har skyddat Ulla

Sök eget stöd när det krisar. Det är Ulla Elfving Edströms uppmaning till andra anhöriga.