Nyheter

Nyhetsbrev nr 3-4 Psykisk ohälsa

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om den nya patientlagen och ta del av en färsk kunskapsöversikt.

Mycket är oklart om effekten av meditation

Små studier av låg kvalitet. Därför är det svårt att klargöra effekten av meditation, konstaterar författarna bakom en ny internationell översikt.

Nytt projektet ska lyfta anhöriga

Att uppmärksamma och förbättra de anhörigas situation är syftet med ett projekt som NSPH nyligen startat tillsammans med Schizofreniförbundet.

Inspirationsdag om anhörigstöd och pyskisk ohälsa

Se föreläsningarna från inspirationsdagen den 7 november om anhörigstöd och psykisk ohälsa.

Indikatorer hjälper Socialstyrelsen att mäta effektivitet

Kommunernas effektivitet kan förbättras betydligt. Det framgår av en rapport där man bland annat jämfört stöd till personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattninga av temavecka om psykisk hälsa

Många starka möten, kloka tankar, handfasta tips och viktiga berättelser.

Om psykisk hälsa på 1177.se

På webbplatsen 1177.se finns ett särskilt temaområde som handlar om psykisk hälsa. Här tar man även upp de anhörigas situation.

Kognitivt träningsprogram kan hjälpa barn med ADHD

Ett särskilt kognitivt träningsprogram, CPS, lär familjen att lösa problematiska situationer, visar ny svensk forskning.

Webbaserad anhörigkurs om spelberoende

Karolinska institutet startar en webbaserad kurs för personer som lever nära någon med spelberoende.

Stöd till anhöriga nytt tema på kunskapsguiden.se

Viktigt att anhöriga får information om möjligheten till stöd. Det betonar Socialstyrelsen på webbplatsen.

Föregående1234567...