Nyheter

Ny broschyr om stöd till anhöriga

NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor har tagit fram skriften "Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa".

Nyhetsbrev nr 4 2013 - Psykisk ohälsa

Nyhetsbrev nr 4 2013 inom området Psykisk ohälsa

Starka berättelser präglade konferens om anhörigstöd

Intressanta exempel och gripande berättelser från verkligheten. Det präglade den inspirationsdag om psykisk ohälsa som nyligen arrangerades i Stockholm.

Slå vakt om din egen hälsa om du vårdar en närstående

”Sätt själv på dig syrgasmasken innan du hjälper andra”. Det rådet vill psykolog Lennarth Johansson ge alla som vårdar, stöder eller hjälper en närstående.

Anhöriga efterlyser eget stöd och uppföljning av psykiatrin

Att vara förälder till ett barn eller en ung person med psykisk ohälsa ställer stora krav på de anhöriga. Det framkom under ett seminarium vid den regionala mötesdagen i Kalmar i slutet av oktober.

P4:s Karlavagnen: Om anhöriga

Program om och med anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Ny rapport om psykisk ohälsa

Myndigheten för vårdanalys lämnar idag en första utvärdering av regeringens pågående satsning mot psykisk ohälsa.

Ungdomars upplevda psykiska ohälsa

Ungdomsstyrelsen ska göra en kartläggning kring hur ungdomar mellan 13 och 25 år, med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter.

Psykisk ohälsa hos var fjärde ung

Var fjärde ung mellan 18 och 25 år mår psykiskt dåligt och det är vanligare bland unga kvinnor enligt en ny undersökning från Stockholms stadsmission.

Anhörigcentrum i Timrå anordnar studiecirkel om psykisk ohälsa

Många har någon i sin närhet som mår psykiskt dåligt, men ingen att prata med om saken. Därför startar Anhörigcentrum i Timrå en studiecirkel om psykisk ohälsa.

Föregående123