Nyheter

När livpusslet i det nya landet blev för svårt

I en poddsändning berättar Abdinassir Osman från Kenya – och pappa till en son med autism – om dagen när han inte orkade mer. Bakom podden står NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Vill öka kunskapen om juridik i vård och omsorg

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har tagit fram en webbplats som ger juridiskt stöd i frågor som rör den digitala utvecklingen. Här kan man också följa en patient som får Internetbehandling för depression.

Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska öka stödet till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Satsningen är en del av det suicidförebyggande arbetet i regionen.

IVO riktar kritik mot bristande helhetssyn

Familjerna måste ofta själva samordna olika insatser, vilket kan leda till att barn och unga med psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Det konstaterar IVO i en ny studie.

Föräldrar efterfrågar mer kunskap om NPF hos socialtjänsten

Socialtjänstens personal vet för lite om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det framgår av en enkät som Attention genomfört bland drygt 1000 föräldrar.

IT-stöd med nya funktioner ska förbättra vården

Genombrott.nu är ett webbaserat verktyg som utvecklats för att fånga upp förbättringsförslag från patienter, anhöriga och personal inom psykiatrisk vård. Nu har nya funktioner införts.

Ny guide ska stödja anhörigas återhämtning

Under våren startar ett projekt med syfte att ta fram en återhämtningsguide för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Projektet drivs av NSPH i Skåne och finansieras av Arvsfonden.

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu kan 1177 Vårdguiden laddas ner som en mobilapp med genvägar till webbplatsen 1177.se och olika e-tjänster. På 1177.se kan man bland annat läsa om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga.

Slutbetänkande om insatser inom psykisk hälsa

Ökat fokus på delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga betonas i det slutbetänkande som idag överlämnades till regeringen.

Forskare söker ungdomar till ny nätbehandling

Stockholms universitet söker unga personer som lider av nedstämdhet och som vill få behandling via nätet. Behandlingen pågår i åtta veckor och är kostnadsfri.