Nyheter

Inre konflikt styr anhörigas vardag

Det sker en inre konflikt mellan viljan att hjälpa, förväntningarna att hjälpa och behovet att ta hand om sig själv. Det framgår av en mindre studie från Högskolan i Gävle.

”Våga prata om psykisk ohälsa”

Under den pågående psykiatriveckan i Örebro län medverkar både patienter och anhöriga i olika arrangemang. Syftet är att öka kunskapen bland allmänheten om psykisk ohälsa.

Podd-samtal ska göra vården bättre

I podden ”Kafferast i kunskapsfabriken” kommer människor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa till tals. Syftet är att utveckla den psykiatriska vården.

Ungdomars psykiska hälsa i fokus

Onsdagen den 10 oktober infaller "Världsdagen för psykisk hälsa". I år har WHO valt att fokusera på ungdomar psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Ambulans med psykiatrisk personal ska öka patientsäkerheten

Ambulanssjukvården i Skaraborg satsar på en ny typ av ambulans – en psykiatrisk bedömningsbil - som ska användas vid akuta situationer som rör psykisk ohälsa.

Skyddsvärnet startar stödgrupp för anhöriga

Nu startar en stödverksamhet för anhöriga till personer med missbruksproblematik. Bakom satsningen står den ideella organisationen Skyddsvärnet.

Ökat självförtroende med kamratstödjare

En utvärdering av peer support-verksamhet inom socialpsykiatrin visar på positiva effekter. Men det finns också utmaningar. Bland annat efterfrågas bättre förankring.

Ny rapport om psykisk hälsa hos skolbarn

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar uppger att de är tillfreds med livet, visar ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt lider allt fler 15-åringar av psykosomatiska besvär.

Uppdaterade texter om psykisk ohälsa

Uppdaterad information om ätstörningar och självskadebeteende finns nu på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se. Här kan man även läsa om stöd till anhöriga.

Ny studie ska utvärdera internetbaserat anhörigstöd

Nu pågår rekrytering av deltagare till en studie om internetbaserat anhörigstöd. Målgrupp är anhöriga till personer med alkoholproblem.