Nyheter

1,7 miljarder till insatser inom området psykisk hälsa

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Överenskommelsen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor för 2019, och en stor del av medlen riktas till barn och unga.

Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades.

Svårt att se effekter av miljardsatsning

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har resulterat i många utvecklingsarbeten, men effekterna är svåra att se. Samtidigt har risken för en ojämlik vård ökat, konstaterar Socialstyrelsen.

Svarsbank med råd och stöd till anhöriga

Via psykologiguiden.se kan anhöriga och andra få råd och stöd i psykologiska frågor. Här finns också en stor fråga-svarsbank. Förra året hade webbplatsen cirka tre miljoner besökare.

Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård, var en av diskussionspunkterna på konferensen "Visa Vägar" i början av maj.

Mer kunskap och ökat stöd

Socialstyrelsen får i uppdrag att öka vård- och omsorgspersonalens kunskap om suicidpreventivt arbete. Stödet till personer som förlorat en närstående ska också förbättras.

Anhöriga sökes till utvecklingsprojekt

Nu pågår rekrytering av anhöriga till Trialog – ett treårigt projekt i Göteborg som ska ta fram metoder för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

”De omöjliga” – ny podd och bok som vill granska psykiatrin

Hur ser det ut i dag, snart 25 år efter psykiatrireformen? Den frågan försöker Åsa Moberg och Anna Fredriksson få svar på i en ny podd som också ska bli en bok.

Stödlinje uppmärksammas med filmer

Med hjälp av sju kortfilmer vill föreningen Mind sprida information om Föräldralinjen – en stödlinje dit föräldrar kan ringa för att få prata med en terapeut.

Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom området psykisk hälsa. Frågorna är många, skriver Uppdrag Psykisk Hälsa på sin webbplats.

Föregående1234567...