Nyheter

Stödlinje uppmärksammas med filmer

Med hjälp av sju kortfilmer vill föreningen Mind sprida information om Föräldralinjen – en stödlinje dit föräldrar kan ringa för att få prata med en terapeut.

Många frågor om utebliven överenskommelse för 2019

Fortfarande saknas en överenskommelse mellan staten och SKL om insatser inom området psykisk hälsa. Frågorna är många, skriver Uppdrag Psykisk Hälsa på sin webbplats.

Anhöriga saknar stöd och information

Det finns mycket kvar att göra för att underlätta situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bland annat saknas stöd och information, enligt en ny studie.

Ångestpodden om anhöriga

Om att bryta tabun och skapa mer öppenhet kring psykisk ohälsa.

Viktigt bli bekräftad i sin egen upplevelse

Samtalsgrupper för anhöriga kan göra stor skillnad. Man blir bekräftad i sin egen upplevelse och återigen en individ. Det anser anhöriga till personer med tvångssyndrom i en ny studie.

Bättre självkänsla efter gruppverksamhet

Självkänslan förbättrades bland de anhöriga, liksom förmågan att sätta gränser. Det visar en studie av stödgrupper för anhöriga till personer med beroendesjukdom.

Stödforum med 800 000 besökare

Närmare 800 000 unika besökare har Mind Forum haft under den 3-åriga projekttiden. Den nätbaserade stödverksamheten har nu permanentats.

När livpusslet i det nya landet blev för svårt

I en poddsändning berättar Abdinassir Osman från Kenya – och pappa till en son med autism – om dagen när han inte orkade mer. Bakom podden står NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Vill öka kunskapen om juridik i vård och omsorg

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten har tagit fram en webbplats som ger juridiskt stöd i frågor som rör den digitala utvecklingen. Här kan man också följa en patient som får Internetbehandling för depression.

Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska öka stödet till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Satsningen är en del av det suicidförebyggande arbetet i regionen.

Föregående1234567...