Nyheter

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Det handlar om att använda resurserna på bästa sätt så att de äldre får den hjälp de har rätt till.

Många olika från hemtjänsten hos äldre – så ser det ut i länet

Att det kommer för många olika personer inom hemtjänsten är ett vanligt problem bland äldre och anhöriga.

Nytt informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom

Daglig kontakt med äldre och anhöriga skapar många frågor kring just boende, stöd och omsorg vid demenssjukdom.

God kvalitet är bästa stödet

Rolfner Suvanto: – Rapporten utgör tillsammans med andra underlag en god grund för att synliggöra anhörigas situation och roll utifrån mitt uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Utredare vill se statistik om äldres anhöriga

De äldre som har sämre social position får mindre stöd. Därför vill regeringens utredare att staten ska börja föra statistik över anhörigas socioekonomiska bakgrund.

Ny rapport om anhörigas syn på äldreomsorg

Nu släpps rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" som Nka tagit fram på uppdrag av Socialdepartementet.

Dotter om sin sjuka mamma: ”Alzheimer tar över och förvandlar”

Alzheimer tar över och förvandlar, raderar det inre av min mamma och lämnar endast hennes yttre kvar.

Tommy lider av kortikobasal degeneration

Ämnet döden ställer många frågor på sin spets. Inte minst när det gäller de som handlar om anhörigvård och aktiv dödshjälp.

När samtalet tystnar

Att leva med en person med demenssjukdom innebär ett sorgearbete. Inte bara för den som är anhörig utan också för den som själv drabbats och nära vänner.

Anna har blivit mamma åt sin mamma

– Du måste ha en frisk och dessutom påstridig anhörig för att klara den här typen av sjukdom. Det gäller att prata med folk, läsa på och ställa krav på vården om och om igen, säger Anna.