Nyheter

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Ny kunskapsöversikt från Nka.

Allt fler omsorgsgivare över 65 år

I rapporten: "Mer familj, mer omsorg. Svenska familjeband under senare år", tar familjeforskaren Gerdt Sundström pulsen på växande familjeband och ökande anhörigomsorg inom familjen i Sverige.

20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg.

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns

Se frukostseminariet Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns i efterhand.

Demensvän

Kampanj från Demensförbundet om att sprida kunskap och förståelse till allmänheten för personer med demenssjukdom.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre

Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan minska ensamhet hos äldre.

Nominera till etikpris

Nu kan man nominera kandidater till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2018.

Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs intervju med professor Marta Szebehely om kritiken mot äldreomsorgen.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst

Regeringen lyfter fram anhöriga till äldre

Den 25 juni presenterade äldreminister Lena Hallengren (S) regeringens skrivelse "Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan".

Föregående1234567...