Nyheter

Förskola för mammor med missbruksproblem

Till den öppna förskolan Smilla i Uddevalla kommer småbarnsmammor med missbruksproblem och mammor som har växt upp i familjer med sådan problematik.

Satsa på föräldrastöd

Enligt en intervjustudie med personal och föräldrar inom missbruk- och beroendevården är det lönsamt att satsa på föräldrastöd.

Konferens om riktlinjer och styrdokument

I november anordnar Nka och Socialstyrelsen konferensen "Riktlinjer och andra styrdokument inom hälso- och sjukvården.

Maskrosbarn i SR Kalmar

Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn gästade SR Kalmars eftermiddagsprogram den 17 oktober.

Brevet från Emelie

I vår filmserie "Barn som unga berättar" träffar vi Emelie, som var 13 år när henne mamma opererades för en hjärntumör.

Jeanettes föräldrar satt i fängelse

Under Jeanettes barndom satt hennes föräldrar i fängelse. Hon bär på minnen av att hennes pappa satt bakom en glasvägg med handfängsel och att hon ville ge honom en kram.

Konferens - barn i familjer med missbruk

Den 2 december anordnas konferensen "Barn i familjer med missbruk - fokus på ny kunskap och nya arbetssätt".

Uppmärksammar utsatta barn

Svenska kyrkan i Jönköping har med hjälp av stöd från landstinget startat ett projekt för att uppmärksamma barn som anhöriga.

Undersökte behovet av stöd

För att öka kunskapen kring vilket stöd patienter och deras barn vill ha gjorde Beroendecentrum i Stockholm en undersökning.

Trygga barnen stöttar barn och familjer

Stiftelsen Trygga barnen hjälper barn och ungdomar, deras föräldrar och anhöriga i familjer där det finns missbruk.