Nyheter

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Nytt inspirationsmaterial inom området Barn som anhöriga med goda exempel

Anhörigriksdagen 2019

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation på Anhörigriksdagen i Varberg

Konferensen Värna våra yngsta

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta den 8-9 oktober

Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

–Tack vare projekten vet vi idag mer om vad den här gruppen elever behöver, hur vi ska bemöta dem och kunna tillgodose deras behov så de klarar att fullfölja gymnasiet, säger Peo Fahlström, projektsamordnare och tidigare skolledare, Region Kalmar län.

Familjeorienterad innovation

Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation.

Stöd till barn och unga som är anhöriga i Norrköping

Norrköpings kommun satsar på stöd till barn och unga som är anhöriga

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

Från konferensen Barns rätt som anhöriga

Ta del av intressanta och viktiga föreläsningar från konferensen Barns rätt som anhöriga

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Filmer om unga omsorgsgivare

Filmer om unga omsorgsgivare och deras upplevelser av att leva nära någon med psykisk ohälsa, som missbruk eller sjukdom.