Nyheter

Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Norrköpings kommun startar grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Barn som tolkar äventyrar patient- och rättssäkerheten

I en artikel i Sydsvenskan skriver Anders Åkesson om barn som anhöriga som tvingas tolka åt sina föräldrar.

Konferens Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nka bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober i Stockholm.

Inslag i Nyhetsmorgon: Dubbel risk för maskrosbarn att inte klara skolan

72 procent upplever att skolarbetet påverkas negativt

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Reportage från Anhörigriksdagen 2019

Ny kunskap och inspiration
Nätverksträff för anhörigkonsulenter

Rapporteringen från deltagarna visade att arbetet med barn som anhöriga drivs med olika prioritet i kommunerna.

Skolpersonal saknar kunskap om maskrosbarn

– Det behövs mer kunskap i skolan om vad det finns för stöd att få, vilken hjälp som elever i vår målgrupp kan få och har rätt till. Men också kunskap om hur det påverkar eleverna att ha det svårt hemma och hur det även påverkar skolan.

20 000 barn och unga i Finland är omsorgsgivare åt en familjemedlem

Cirka tusen minderåriga har ett avtal om vård och omsorgsansvar med kommunen.

Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Från och med den 21 maj finns det en ny version av webbutbildningen Våga fråga som innehåller uppdateringar avseende lagtexten.

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen