Nyheter

Familjeorienterad innovation

Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation.

Stöd till barn och unga som är anhöriga i Norrköping

Norrköpings kommun satsar på stöd till barn och unga som är anhöriga

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

Från konferensen Barns rätt som anhöriga

Ta del av intressanta och viktiga föreläsningar från konferensen Barns rätt som anhöriga

Pressmeddelande från Maskrosbarn

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Filmer om unga omsorgsgivare

Filmer om unga omsorgsgivare och deras upplevelser av att leva nära någon med psykisk ohälsa, som missbruk eller sjukdom.

Konferensdokumentation från konferensen Värna våra yngsta

Den 16-17 oktober hölls konferensen Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling i Aula Magna i Stockholm. Konferensen lockade 500 personer från hela landet.

Att samtala med barn

Nu finns ett nytt kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn.

Lyssna till barnen!

Det var ett samlat budskap från Nkas ”Forskarnätverket Barn till anhöriga”, som höll sitt årliga två-dagarsmöte i september.

Forskarnätverk Barn som anhöriga

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper.

Föregående1234567...