5000 namn för ett bättre anhörigstöd


Manifestationen avslutades med ballongsläpp med hundratals ekologiska ballonger (nedbrytbara). Foto: Anhörigprojektet.

I går arrangerade Anhörigprojektet en manifestation på Mynttorget i Stockholm där 5000 namnunderskrifter från uppropet "Vem hjälper den som hjälper" lämnades över till socialminister Annika Strandhäll.

Under gårdagen fylldes Mynttorget i Stockholm med musik, tal och gemenskap när Anhörigprojektet överlämnade 5000 namnunderskrifter från uppropet "Vem hjälper den som hjälper" till socialminister Annika Strandhäll. Namnunderskrifterna och sex punkter på förbättringar togs emot av Sanna Fransson, planeringsansvarig hos socialminister Annika Strandhäll.

Upprop för ett bättre anhörigstöd.

Under manifestationen berättade projektledaren för Anhörigprojektet, Ingrid Lindholm, att psykisk ohälsa är den största anledningen till sjukskrivning 2017. Och att kostnaderna för sjukskrivningar och förlorade arbetsinsatser på grund av psykisk ohälsa uppgår till 70 miljarder kronor varje år. "Vem hjälper den som hjälper" är ett upprop för ett bättre anhörigstöd. En väg dit är att ge stöd till de anhöriga – innan de själva blir sjuka.
– 50 procent av alla anhöriga upplever att de drar ett väldigt stort lass som gör att de själva blir sjuka. Och det är inte för att man finns där för den man tycker om. För det vill de allra flesta. Utan det är för att man känner att vård- och stödenheter inte fungerar på det sätt som man skulle vilja, berättade Ingrid Lindholm under manifestationen.


Projektledaren för Anhörigprojektet, Ingrid Lindholm talade under manifestationen. Foto: Anhörigprojektet.

Senast uppdaterad 2017-10-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson