Den första svenska boken om rehabilitering vid cancer

Den första svenska boken om rehabilitering vid cancer höjer blicken och ser även närstående och anhöriga.

Varje år får 50 000 personer diagnosen cancer. Bakom dessa personer står många anhöriga som löper stor risk att drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar till följd av allt sjukdomen innebär för dem.

Boken "Rehabilitering vid Cancersjukdom" kan användas som lärobok för praktiker, men också till anhöriga och patienter. Den tar upp rehabiliteringen utifrån både fysiska och psykologiska behov, och stödjer sig mot forskning inom området.

Bakom boken står redaktörerna och forskarna Bibbi Thomé och Maria Hellbom, som är aktiv för att utveckla cancervården inom Regionalt Cancercentrum Syd.

Beskrivning av boken:
"... Att leva med en lång och ofta plågsam behandling försätter patienten i ett utsatt läge, både i familjen och på arbetsmarknaden. Därför kräver rehabilitering en helhetssyn, där man arbetar med många olika delar av en människas liv."

Senast uppdaterad 2013-04-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson