20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Marta Szebehely

Marta Szebehely

Onsdagen den 20 mars anordnade Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg. Drygt 250 personer deltog på konferensen.

Professor i socialt arbete Marta Szebehely, inledde konferensen om äldre och äldreomsorg. Sara Erlandsson, universitetslektor, institutionen för socialt arbete talade under rubriken: Vinnare och förlorare? Biståndshandläggares syn på valfrihet i Stockholm, Köpenhamn och Tammerfors. Palle Storm, universitetslektor, tog upp frågan om betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i svenska och kanadensiska äldreboenden. Doktoranden Rebecka Strandell redogjorde i sin tur för en hemtjänst i förändring, och gjorde en jämförelse av personalens arbetssituation 2005 och 2015. Sist redogjorde professor Marta Szebehely för äldreomsorgen och funktionshinderverksamheter – skilda villor, skilda arbetsförhållanden.

–Situationen inom främst äldreomsorgen med bristande resurser får stora konsekvenser för anhöriga. Att så mycket som var tredje personal inom omsorgen jobbar underbemannade varje dag, innebär att det alltid finns saker man inte hinner med. Platserna på äldreboendena minskar med ökade svårigheten att få en plats som följd. Den här situationen för med sig att omsorgsbehovet i hemmet ökar för äldre och med det följer en högre arbetsbelastning för personalen. Bristfällig äldreomsorgen skapar stor oro hos anhöriga, konstaterar Marta Szebehely.

Text: Agneta Berghamre Heins
Foto: Simon Heins

Senast uppdaterad 2019-03-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson