Inspirationsdag om anhörigstöd

Se föreläsningarna från inspirationsdagen om anhörigstöd

Se föreläsningarna från inspirationsdagen om anhörigstöd

Inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa arrangerades av NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan.

Nu kan man ta del av föreläsningarna på Nka Play

Under konferensen fick åhörarna med hjälp av verktyget Mentimeter ge förslag på hur anhörigstödet kan förbättras.

Se förläsningarna på Nka Play

Läs mer om konferensen på NSPH:s webbplats

Senast uppdaterad 2019-11-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson