Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning? Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-11-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson