Värna våra yngsta

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Späda barn konferens

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta- Späda barns rätt till hälsa och utveckling i Stockholm 16–17 oktober 2018 Lokal: Stockholms universitet, Aula Magna Frescativägen 6/Universitetsvägen 10 B–C. (Ca 5 minuters promenad från tunnelbana, station Universitetet).

Konferensen riktar sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc, men också till beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare

Klicka här för att läsa mer!

Senast uppdaterad 2018-06-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson