1,7 miljarder till insatser inom området psykisk hälsa

SKL och regeringen har nyligen kommit överens om insatser inom området psykisk hälsa för 2019. Överenskommelsen är en fortsättning på det tidigare arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Arbetet startade 2012 och varje år har mellan 850 och 1 400 miljoner kronor avsattas för insatser inom området. Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 360 miljoner kronor jämfört med 2018.

Pengarna går bland annat till:

  • 700 miljoner kronor till regionerna och kommunerna för utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa.
  • 200 miljoner kronor till kommunerna och regionerna för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän.
  • 250 miljoner kronor till regionerna för insatser som bland annat syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
  • 380 miljoner kronor till regionerna för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.
  • 130 miljoner kronor till kommuner och regioner för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

– Att få bukt med den psykiska ohälsan är vår tids stora folkhälsoutmaning. Detta kräver ihärdiga insatser från staten, regioner, kommuner och organisationer ute i samhället, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Mer information

Ta del av hela överenskommelsen här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-07-06 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson