Läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder

Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger utanför Avesta i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation.

Sedan starten har intresset för lägren stadigt ökat. Några av lägerhelgerna har snabbt blivit fullbokade och återbudsköp har fått upprättas. Från början erbjöds lägren för unga vuxna mellan 18 och 30 år, men efter önskemål ordnas sedan 2013 läger även för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år tillsammans med deras friska förälder.

– På många håll är man inte medveten om att gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör. Vi tycker det är viktigt att stötta dessa ungdomar och ser att lägren betyder mycket för dem, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Läs hela  reportaget här

Senast uppdaterad 2017-06-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson