130 programpunkter om psykisk ohälsa

Med start på söndag den 1 juli kommer ett stort antal besökare och journalister att samlas i Visby för att delta i årets Almedalsvecka. Samtliga evenemang är kostnadsfria och öppna för alla.

I år erbjuds cirka 4 200 olika programpunkter, varav närmare 130 handlar om psykisk ohälsa. Ett 25-tal av dessa tar även upp anhörigas/närståendes situation.

Liksom tidigare år kommer Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, att vara på plats under Almedalsveckan. Läs mer här.

Flera av seminarierna om psykisk ohälsa under Almedalsveckan äger rum i Psykisk Hälsa-huset. Flera av dessa direktsänds via webben.

Lite Almedalsstatistik

2017 genomfördes drygt 4 000 evenemang. Antalet unika besökare uppskattades till cirka 40 000 personer, och närvarande under partitalen var totalt 14 200 personer. I år förväntas ännu fler deltagare under Almedalsveckan med tanke på höstens val.

Antal seminarier om psykisk ohälsa 2017 var 105. Av dessa berörde 17 också anhörigas/närståendes situation.

Senast uppdaterad 2018-06-25 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson