4.6. Övriga skandinaviska seminarier

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Moderator: Siri Gjesdahl, leder, Barns Beste Nasjonalt kompetanse nettverk for barn som pårörende, Norge

Psykisk syk med barn i magen. Gjervik Heldahl Elisabeth. Nordlandssykehuset, Norge. (39)

Formidling af resultater og erfaringer fra Projekt Oprust – et tilbud til unge pårørende til psykisk sårbare. Hansen Maja & Nielsen Rie Helmer. Det Sociale Netværk, Danmark. (10)

"Professionellas erfarenheter av barnperspektivet och av att genomföra Beardslees familjeintervention med familjer i psykosvården". Strand Jennifer. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige. (18)

"Straffen rammer flere: Veier til mestring for barn og unge med et familiemedlem i fengsel". Holden
Kjersti & Kitty Byng. For Fangers Pårørende (FFP), Norge. (25)

Senast uppdaterad 2017-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson