3.5 Övriga skandinaviska seminarier

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Moderator: Charlotte Uggla, programansvarig, Socialstyrelsen i Sverige

Barn som anhöriga i migrationskontext – webbutbildning till baspersonal om hur man kan stödja barn och familj med migrationserfarenhet till återhämtning och nyorientering. Edlund Ann-Sofie & Assel Karima. Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, Sverige. (30)

Web-univers til støtte af børn og unge som pårørende. Engelbrekt Preben. Børn, Unge & Sorg, Danmark. (20)

I skuggan av en sjukdom Hur utformar vi ett stöd som når generation Z? Boberg Katarina & Hansen René Bo. Ordlek i Helsingborg AB/Nordstjerne Film og TV, Sverige. (24)

Se meg lærer! Værholm Randi. Kreftforeningen, Norge. (45)

Senast uppdaterad 2017-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson