Verktyg och metoder för anhörigstöd - Attention

Jenny Kindgren, Riksförbundet Attention, ger praktiska exempel på arbetssätt från olika kommuner och landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Läs gärna reportaget från inspirationsdagen

Senast uppdaterad 2016-12-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson