Stödjande insatser för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Mats Ewertzon, möjliggörare, Nka

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen (pdf)

Senast uppdaterad 2015-11-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson