Nka webbsändningar

Webbsändning

Margareta Winberg, särskild utredare informerar om översynen av socialtjänstlagen ur ett anhörigperspektiv.

Från nätverksträff i Sundsvall, fredagen den 14 september2018

 

Senast uppdaterad 2015-01-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson