”Baserat på Barnkonventionen ska unga anhöriga respekteras som medborgare med fullständiga rättigheter.”

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson