Tidigt krisstöd till barn och ungdomar och deras familjer vid plötslig död i familjen

Lars Widèn, kurator och leg. psykoterapeut i Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset.

 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson