Barn till föräldrar med missbruk

Therese Eriksson, verksamhetschef på Maskrosbarn berättar om sin egen uppväxt om förälder som missbrukar

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson