Sammanfattande reflektioner

 Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson