Psykoterapeutiska interventioner i sårbara späd- och småbarnsfamiljer

Eva Tedgård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand.
Späda barns kognitiva och psykosociala utveckling är beroende av samspelet med föräldrarna. Spädbarnspsykiatrin har därför som huvuduppgift att ge stöd i komplicerade föräldraskap och verka för att ge barnet förutsättningar för att kunna bygga upp en trygg anknytning. Sedan tidigt 80-tal har psykoterapeutiskt behandlingsarbete i spädbarnsfamiljer bedrivits på Viktoriagården i Malmö. Seminariet beskriver samspelsbehandlingen och presenterar också en studie från Viktoriagården rörande föräldraskap hos personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Seminarium

Presentation

Presentation

Senast uppdaterad 2017-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson