De späda barnen i regeringens satsning på psykisk hälsa

Kerstin Evelius, nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, Socialdepartementet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson