Samverkan mellan ambulans, akutsjukvård, primärvård och elevhälsa vid plötsligt dödsfall hos familjemedlem

Miriam Carlsson, verksamhetschef, Nyhälsans vårdcentral, Nässjö Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska, Höglandsområdet, Jönköpings län Ann Simonsson, vårdenhetschef akutmottagningen, Höglandssjukhuset Jönköpings län.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen

Senast uppdaterad 2015-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson