Barn som anhöriga till patienter i vården- hur många är de?

Anders Hjern, professor, Karolinska Institutet och Chess vid Stockholms Universitet redovisar resultat från kartläggningen av hur många barn och unga som har föräldrar med missbruk, beroende, psykisk sjukdom, allvarlig kroppslig sjukdom eller som har mist en förälder genom dödsfall

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-06-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson