Det nationella utvecklingsarbetet

Helene Klapp, projektledare, Barn som anhöriga

Från konferensen "Barn som anhörig till förälder med allvarlig somatisk sjukdom eller som oväntat eller hastigt avlider" i Malmö den 7 mars.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson