Erfarenheter från utv.arbetet

Erfarenheter från utvecklingsarbetet och om det fortsatta nationella uppdraget. Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen. Pauline Johansson, Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-10-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson