Internet, e-hjälp och sociala medier

Tobias Elgan, STAD/KI om ett forskningsprojekt på en webbintervention för unga med missbrukande föräldrar.

Katarina Axelsson, Kuling.nu som drivs av Örebro Landsting och ger stöd till unga med psykiskt sjuka föräldrar via nätet.

Mattias Karlsson började skriva om sin pappas sjukdom på bloggen "I demensens skugga".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson