Förstärkt stöd för barn till föräldrar med missbruk eller andra svårigheter

Merike Hansson, Socialstyrelsen, Annika Frykholm, Statens folkhälsoinstitut och Helena Asklund, Sveriges kommuner och landsting, SKL

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson