Bosse Larsson del 2

Bosse Larsson redogör för hur det ser ut i Sverige avseende mindset

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2017-09-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson