När föräldrar har psykisk ohälsa – hur barn påverkas och vad förskolan kan göra

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr. i pedagogik. Hon började arbeta i förskolan för över fyrtio år sedan, gick vidare till barnpsykiatrin och därefter har hon arbetat med samverkan mellan kommun och hälso- och sjukvård när det gäller barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Under alla år har hon samarbetat med förskolan och speciellt intresserat sig för hur förskolan kan tillgodose barns behov av trygga relationer.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen (pdf)

Senast uppdaterad 2015-11-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson