Barndomsupplevelser av våld mellan föräldrarna – unga vuxnas erfarenheter och hälsa

Åsa Källström Cater, docent i socialt arbete vid Örebro universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-02-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson