Hur gick det sen? En uppföljningsstudie av mammor och spädbarn med psykologiska problem

Studien följer en grupp mammor och spädbarn med psykologiska problem tills barnen är 4½ år. Långtidseffekter av intensiv psykoterapeutisk behandling under spädbarnstiden redovisas och jämförs med sedvanlig behandling. Majlis Winberg Salomonsson, fil. dr. leg psykolog, Karolinska Institutet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Presentation

Senast uppdaterad 2018-11-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson