Enskilt föräldrasamtal med den andra föräldern – jämlikt föräldrastöd för barnets bästa

Barnhälsovården når nästan alla barn i Sverige, men erbjudandet om föräldrastöd når främst mammorna. Som ett komplement till det enskilda samtal som den födande mamman erbjuds 6–8 veckor efter förlossningen, införs ett enskilt samtal till den förälder som inte fött barnet i barnhälso- vårdens program. Viktiga syften är att stärka föräldern i sitt föräldraskap och att öka möjligheten att upptäcka psykisk ohälsa hos barnets föräldrar.

Lars Olsson, psykolog, vårdutvecklare vid Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne, Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, docent på Karolinska Institutet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Presentation

Senast uppdaterad 2018-11-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson