Videofilmning och analys

Att filma olika situationer är ett sätt att se samspelet, personens kommunikativa signaler och omgivningens agerande. För att reflektera över vad som sker och vad som kan förbättras kan en checklista användas.

Här finns en presentation om hur videofilm kan användas i vardagsarbete och en filminspelad intervju med Victoria Söderström, stödpedagog från Skellefteå.

Videofilmning och analys

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Pia Käcker, projektledare

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Victoria Söderström, stödpedagog, Skellefteå och Maria Blad, möjliggörare Nka

Senast uppdaterad 2021-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson