Vuxensyskon som anhöriga

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

När någon i familjen är sjuk eller har en funktionsnedsättning påverkas hela familjen. Det gäller såklart även syskonen. Syskonrelationen brukar sägas vara den längsta vi har och att vara vuxensyskon är ett särskilt anhörigskap. Det som är positivt, meningsfullt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också erfarenheter, tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Det kan handla om det som har varit men också om framtiden.

Under tre år pågick Projekt Vuxensyskon (Bräcke diakoni) som hade till uppgift att ta reda på hur situationen för vuxensyskon såg ut, vilket stöd de behövde och utforma ett sådant. Resultatet blev samtalsmaterialet Fokus på mig Vuxensyskon.

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

 

Senast uppdaterad 2020-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson