The Family Model

The Family Model är en modell som kan användas för att synliggöra behoven av stöd i familjer med förekomst av psykisk ohälsa.

Genom samtal med patienter inom psykiatrin kan familjens behov kartläggas och det man kommer fram till kan användas som en grund för planering av insatser.

Här presenterar Bente Weimand, forskare vid Akershus universitetssjukhus, modellen och arbetet med den:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2020-06-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson