ME-WE-modellen

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats, som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats i ME-WE-projektet och samdesignats med unga omsorgsgivare och professionella från olika områden. Den baseras på DNA-V-modellen, som i sin tur bygger på "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT).

ME-WE-modellen innehåller sju gruppträffar om vardera cirka två timmar, som förslagsvis hålls en gång i veckan, plus en uppföljningsträff efter tre månader. Gruppträffarna kan antingen genomföras fysiskt eller digitalt och innehåller aktiviteter som syftar till att:

• lära känna varandra
• hantera påfrestande tankar
• komma i kontakt med och observera sina egna känslor
• växa och blomstra
• finna kopplingar till meningsfullhet och kraft/energi
• utveckla en flexibel självbild och självmedkännande
• bygga starka sociala nätverk

Vad gäller ME-WE-appen används den som ett verktyg under gruppträffarna, då den innehåller material som används i gruppträffarna och en chatt som endast är till för deltagare och gruppledare. Utöver detta fungerar appen som ett ytterligare stöd. 

Läs mer om ME-WE-modellen

Senast uppdaterad 2021-11-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson