Titti Schönbäck föreläste om BRA

Titti Schönbeck, konsult och utbildare i BRA samtal föreläste om modellen på ett välbesökt seminarium under Socionomdagarna. En av deltagarna var Christoffer Eliasson Projektledare / Utvecklare Barn som anhöriga i region Skåne, en av de regioner som kommer påbörja BRA utbildning för pilotverksamheter till hösten. Christoffer tycker att modellen är ett bra verktyg för att uppmärksamma det enskilda barnet, dennes behov och rättigheter. "Idag finns det en del insatser och modeller för att uppmärksamma barn som anhöriga som innebär att kommunikationen går via föräldrarna. Det är också mycket viktigt men det behövs en modell för att lyfta fram barnets eget perspektiv och röst vilket är BRA modellens främsta syfte" säger Christoffer. Åsa Lundström Mattsson, projektledare för BRA på Stiftelsen Allmänna Barnhuset berättar att just nu pågår ett arbete med att ta fram ett komplement till utbildningsmaterialet som ska vara klart till hösten. "Det är ett utvecklingsarbete där vi får viktig feedback från de som utbildas. Utvärdering och kvalitetssäkring av modellen kommer vara en central del i det fortsatta arbetet" säger Åsa.

Senast uppdaterad 2017-10-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson